Monteurs en loodgieters steeds schaarser vanwege meer hoogopgeleiden

Het percentage laag opgeleide mensenis de afgelopen decennia gehalveerd. Dat zeggen de nieuwste CBS-cijfers. De laatste jaren nam ook het aandeel van de mensen met een praktische mbo-opleiding af. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want er is nu een groot tekort aan vaklui zoals de elektromonteur, de timmerman en de loodgieter. Dat meldt het AD.

Steeds meer mensen zijn namelijk hoogopgeleid, dat blijkt uit data van het CBS. In 1981 waren laagopgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar opgeleid. Vlak daarna volgende de hoogopgeleiden.

Theoretisch opgeleide mensen 

Het werk is ook steeds ingewikkelder geworden en het wordt steeds meer door theoretisch opgeleide mensen uitgevoerd. De beroepen met zeer complexe, gespecialiseerde taken kregen er tussen 2013 en 2020 vooral hoogopgeleide software- en applicatieontwikkelaars bij. Ook het aantal bedrijfskundigen en organisatieadviseurs nam toe, net als het aantal artsen.

Nauwelijks te solliciteren 

Ondertussen staan werkgevers te springen om personeel met een praktische opleiding. Installateurs, loodgieters en dakdekkers hoeven tegenwoordig nauwelijks te solliciteren en kunnen zo beginnen bij een baas. Er zijn meer vacatures dan dat er mensen beschikbaar zijn. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk