Hogeschool Saxion wil meer duurzame textiel startups creëren

Vanuit het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie, een belangrijk kennis- en innovatiecentrum voor de Europese Unie, is een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend aan Saxion en diverse partners. Met deze subsidie gaan zij gezamenlijk een ecosysteem voor de duurzame textielindustrie ontwikkelen waarin ondernemerschap centraal staat. Studenten van diverse textielopleidingen worden met dit programma geholpen bij het opzetten van een startup die betrekking heeft op duurzaam textiel. Dit meldt Hogeschool Saxion. 

Deze nieuwe startups zijn van groot belang voor de doelstellingen van de Europese Unie (EU) rondom duurzaam textiel. Het ecosysteem bevat gezamenlijke programma’s waarbij Saxion samen met alle partners (RWTH Aachen, Hogeschool Gent, Vilnius University, Istanbul University en The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing) kennis en expertise rondom textiel en ondernemerschapsonderwijs inbrengt. Vanuit Saxion wordt vanuit de opleiding Fashion & Textile Technologies, het lectoraat Sustainable & Functional Textiles en het Centrum van Ondernemerschap aan het programma gewerkt.

Uiteindelijk is het doel om gezamenlijk ruim 100 docenten en 800 studenten te begeleiden met als resultaat ten minste 50 nieuwe startups. Daarnaast worden ook bestaande (MKB) bedrijven geholpen in hun transitie naar de circulaire economie, studenten gaan bij hen in de vorm van stage- en afstudeeropdrachten aan de slag en (MKB) bedrijven kunnen binnen het lectoraat terecht voor het vormgeven van innovatieve ideeën en producten.

Rol docent en student

De textielbranche staat voor grote uitdagingen. Vanuit het project CITE (Circular Economy Innovative Initiative in Textiles for an Entrepreneurial Europe) staat het stimuleren van ondernemerschap en innovatie centraal. Door dit te stimuleren wil men de transitie naar circulair textiel verbeteren en versnellen. Vanuit alle deelnemende kennisinstellingen worden docenten begeleid in hun nieuwe rol als businesscoach, waardoor zij studenten niet alleen kennis over textiel kunnen overbrengen, maar deze studenten ook in hun ondernemerschapsvaardigheden kunnen begeleiden.

Studenten die de opleiding nu al volgen worden via workshops en trainingen aangemoedigd om te kijken waar en hoe zij hun kennis kunnen inzetten bij het ontwikkelen van een eigen startup. Om ook de regio Oost-Nederland te laten profiteren van dit ecosysteem en de startups aan de regio te verbinden, wordt de kennis en expertise vanuit Saxion-partners zoals bijvoorbeeld de Gemeente Enschede en de stichting TexPlus bevraagd en aangesloten. Het project is in juli 2022 gestart en kent een doorlooptijd van 2 jaar.

Door: Nationale Onderwijsgids