Avans-studenten onderzoeken mogelijkheden bouwhub Tilburg

Is de realisatie van een bouwhub voor gebruikte bouwmaterialen in Tilburg haalbaar? Zo ja, hoe kan daarmee dan het best gestart worden? Drie studentengroepen van Avans Hogeschool hebben hier ongeveer vijf maanden onderzoek naar gedaan. Vrijdag 1 juli 2022 hebben zij hun conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan bouwhubkopgroepleden. Dat meldt Bouwend Nederland.

Twee groepen van Avans Den Bosch, richting Finance and Accounting, studeerden af op een deel van de onderzoeksvraag of de oprichting van een fysieke tweedehandsbouwmaterialenhub haalbaar is. Twee Avans-studenten hebben onder begeleiding van een medewerker van De Hilver Bouwmaterialen, een van de bouwhubkopgroepleden, zich vooral gericht op de kostprijsberekening. Voor tien geselecteerde bouwmaterialen hebben zij een kostprijscalculatiemodel opgesteld.

Draagvlak voor deelname aan bouwhub

De derde studentengroep voerde de opdracht uit vanuit de gekozen Minor Business 2030 in het derde jaar van hun opleiding Bedrijfskunde en Commerciële economie. Zij onderzochten op welke wijze draagvlak gecreëerd kan worden om deelname van bedrijven aan de bouwhub te bevorderen en de in- en uitstroom van deelnemende partijen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres