Afgestudeerde hbo'ers vinden over het algemeen heel snel werk

Hbo-afgestudeerden doen het nog steeds uitstekend op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse hbo-monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft zelfs al een vaste baan. “Ik vind het inspirerend om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding zo goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat de Nederlandse publieke en private sectoren zitten te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. 

Het ROA onderzocht hoe het de lichting afgestudeerden van het studiejaar 2019/2020 is vergaan nadat zij hun diploma behaalden; dit onderzoek wordt jaarlijks gehouden in opdracht van de Vereniging Hogescholen. Het ging om de lichting studenten die deels vlak voor en deels tijdens de coronacrisis afstudeerde en een baan ging zoeken. Aan het onderzoek hebben meer dan 25.000 personen meegedaan. Hbo’ers doen het al jaren goed op de arbeidsmarkt, maar het valt op dat deze laatste lichting het zelfs nog iets beter doet dan hun voorgangers die in 2019 een baan gingen zoeken. 

Lage werkloosheid 

De werkloosheid van de lichting 2019/2020 is gedaald naar 2,6 procent, hun voorgangers noteerden hier nog 4,2 procent. Dit gunstige cijfers is te verwachten, gezien de algehele lage werkloosheid in ons land. Verder valt op dat 61 procent van de laatste lichting nu al een vaste aanstelling heeft, bij de lichting van een jaar eerder was dat 59 procent. Ook het aantal personen dat werk heeft gevonden op hbo-niveau (81 procent tegen 79 procent) nam toe. Ruim driekwart werkt bovendien in het eigen vakgebied. 

Hbo’ers vinden over het algemeen ook heel snel werk: 80 procent heeft vrijwel meteen een baan, er is dan geen sprake van ‘intredewerkloosheid’. In het onderwijs hebben hbo’ers in 94 procent van de gevallen meteen na het afstuderen werk. En ook in de gezondheidszorg komen afgestudeerden snel aan het werk: 95 procent heeft na drie maanden een baan. 

Positief over opleiding 

Van de afgestudeerde hbo’ers is ongeveer 70 procent positief over de opleiding en de mate waarop die een goede basis vormt voor hun verdere ontwikkeling. “Dat laatste cijfer zouden we uiteraard graag nog wat positiever zien”, zegt Maurice Limmen. “Daar werken de hogescholen dan ook elke dag heel hard aan”. 

Door: Nationale Onderwijsgids