Hogescholen kunnen met digitaal onderwijs bijdragen aan een schoner milieu

Blijf hogescholen digitaal lesgeven en gebruik de coronacrisis als aanjager voor betere scholing en een schoner mileu. Dit stellen Marieke Versteijlen, Tom Vos en lector Marleen Janssen Groesbeek in hun opnieartikel in BN De Stem. Dit meldt Avans Hogeschool.

De coronacrisis heeft het onderwijssysteem ingrijpend veranderd, een ingreep die alle betrokkenen voor grote uitdagingen stelt. Het brengt ook wel iets positiefs met zich mee. Studenten ervaren de flexibiliteit die digitaal onderwijs hen biedt als iets positiefs. Ze zijn mee baas over hun eigen tijd, ze kunnen kiezen wanneer en waar ze kennis tot zich nemen. En ze verspillen minder energie aan reizen.

Afname van aantal reisbewegingen

Blended onderwijs (fysiek en digitaal) zou de norm moeten worden. Door op goede wijze digitaal onderwijs te blijven geven kan er een sterke afname van het aantal reisbewegingen van studenten gerealiseerd worden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 65 procent van de hbo-studenten thuiswonend is en dat studenten aan mbo, hbo of universiteit minimaal vier of vijf dagen per week 45 minuten per dag van huis naar onderwijslocatie reizen.

Vermindering co2-uitstoot

Het hoger onderwijs kan een vermindering van co2-uitstoot en milieuvervuiling realiseren door fysiek onderwijs op twee dagen in de week te clusteren. Dat heeft als ander positief effect dat minder reisbewegingen van studenten zorgen voor een lagere filedruk en een lagere druk op het openbaar vervoer tijdens piekmomenten.

Laptop voor elke student

De overheid zou dit kunnen stimuleren door te zorgen voor een laptop voor elke student. Dit zou bijvoorbeeld gefinancieerd kunnen worden door gebruik van de ov-jaarkaart voor studenten tot twee of drie dagen per week te beperken. 

Daarmee is toegang tot de digitale omgeving gegarandeerd en levert deze stap ook een bijdrage aan het verminderen van de kansenongelijkheid en aan een lagere uitstoot. 

Door: Nationale Onderwijsgids