Normal_garnwerd_aan_zee__foto__wolco_van_der_laan

De provincie Groningen investeert de komende periode in opleidingen in de toerisme- en vrijetijdssector. Werken in de Groningse vrijetijdseconomie moet interessanter worden voor jongeren en zij-instromers. Onder de noemer Gateway to Hospitality wordt er werk gemaakt om de opleidingen in deze sectoren beter te laten aansluiten bij het bedrijfsleven. Dit meldt de provincie Groningen.

Als er goede vakopleidingen op dit gebied zijn, kiezen mensen eerder voor een baan in deze sector, zos ie het idee. Daarbij is het van belang dat er voldoende passende stageplekken zijn, dat er goed te verdienen is en dat er perspectief is op een loopbaan in deze sector. Het project Gateway to Hospitality moet zorgen voor opleidingen in deze sectoren die beter aansluiten bij het bedrijfsleven.

Gateway to Hospitality

Met het programma ‘Gateway to Hospitality’ maken Noorderpoort, andere onderwijsinstellingen en tientallen ondernemers zich de komende jaren hard voor een versneld herstel van, en een impuls voor, de vrijetijdseconomie in Groningen en Noord-Drenthe. Gewerkt wordt aan aantrekkelijkere opleidingen voor toerisme en horeca, meer studenten die kiezen en behouden blijven voor de sector (i.v.m. coronacrisis eerst focus op stabilisatie van het aantal studenten) en structurele samenwerking, kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing.
 

Minder studenten door coronacrisis

 
De provincie Groningen draagt 300.000 euro bij aan dit meerjarenproject (2020-2024). Doel is het vernieuwen van opleidingen in de gastvrijheidssector, zodat ze beter aansluiten bij de eisen van het bedrijfsleven. Bedrijven en instellingen worden intensiever betrokken bij onderwijsontwikkeling. De laatste jaren neemt het aantal studenten dat voor het vakonderwijs kiest af, mede door de coronacrisis. Die trend willen we samen met de projectpartners doorbreken. We zetten daarbij in op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt én het vergroten van de gastvrijheid door scholing van docenten, studenten en werkenden in de sector.
 

Hackathon

Samen met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt er een zogenaamde ‘Hackathon Challenge’ georganiseerd. Dit evenement moet in korte tijd vernieuwende ideeën opleveren voor gastvrij, innovatief en duurzaam ondernemerschap in de vrijetijdssector.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids