Onderwijsinspectie: Aandacht nodig voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen

Afgelopen tijd waren veel bedrijven en instellingen het mikpunt van cyberaanvallen, waaronder ook onderwijsinstellingen. Door zo’n aanval op de informatiesystemen kan de kwaliteit en de goede voortgang van het onderwijs in het geding komen. Ook kunnen er financiële risico’s ontstaan. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

De inspectie wil de besturen daarom nogmaals wijzen op het belang aandacht te geven aan de eigen digitale weerbaarheid. Hoe zijn de scholen en instellingen voorbereid op een cyberaanval en welke preventieve maatregelen zijn genomen om bij een mogelijke aanval de continuïteit te waarborgen? 
 

Onderzoek naar cyberveiligheid hoger onderwijs

Hebt u een melding over cyberveiligheid, dan kunt u contact met de Onderwijsinspectie opnemen. De inspectie neemt eventuele signalen over cyberveiligheid in ieder geval mee in het reguliere toezicht op besturen en scholen en instellingen. Verder is de inspectie een breder stelselonderzoek gestart naar cyberveiligheid in het hoger onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids