Hogeschool Rotterdam benoemt Tomasz Jaskiewicz tot lector Civic Prototyping

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. ir. Tomasz Jaskiewicz benoemd tot lector Civic Prototyping van Kenniscentrum Creating 010. In deze rol gaat Jaskiewicz zich richten op nieuwe toepassingen en methodes en zal hij tools en processen ontwikkelen en onderzoeken voor Civic Prototyping in de Maasstad. Hiermee levert Jaskiewicz een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden. Dit meldt de Hogeschool Rotterdam.

De utopische beloften en dystopische gevaren van nieuwe digitale technologieën die ‘slimme’ diensten, producten, voertuigen, gebouwen of steden aandrijven, krijgen veel media-aandacht. Maar wat houden deze technologieën precies in en hoe beïnvloeden ze ons dagelijks leven? Kunnen we hen als burgers beheersen en vormgeven, of beheersen ze ons? In andere woorden: kunnen we deze technologieën die vaak als mysterieuze ‘zwarte dozen’ worden ervaren, transparanter en democratischer maken?

Civic Prototyping probeert hier een antwoord op te geven. Het is een proces waarbij stadsbewoners nieuwe toepassingen van technologieën op een verkennende wijze zelf ontwikkelen. Hiermee kunnen zij meer betekenisvolle diensten, producten, samenwerkingen en leefruimtes creëren en hun dagelijkse leven verbeteren. Een voorbeeld is een burgerinitiatief dat een zelfgemaakt sensorsysteem en een bijhorende app heeft ontwikkeld om niet alleen de veiligheid in de buurt te monitoren, maar óók de privacy van mensen respecteert. Het lectoraat is erop gericht om nieuwe methodes en instrumenten te ontwikkelen en te onderzoeken hoe zulke Civic Prototyping-processen in de stad gefaciliteerd kunnen worden.

Tomasz Jaskiewicz

Tomasz Jaskiewicz is sinds 2014 verbonden aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Als universitair docent heeft hij in zijn onderzoek en onderwijs altijd een sterke focus gehad op Explorative Prototyping als strategie voor het omgaan met de complexiteit die inherent is aan het ontwerpen van interactieve omgevingen. Parallel daaraan heeft hij inhoudelijk onderzoek gedaan naar sociale praktijken binnen flexibele kantoorecosystemen en 'slimme' stadscontexten. Zijn werk raakt thema’s zoals duurzaamheid, gedragsverandering, participatory design, het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en big data. In 2012 is Jaskiewicz gepromoveerd aan de TU Delft, aan de faculteit Bouwkunde. Hier verrichtte hij onderzoek naar tools en methoden voor het ontwerpen van adaptieve gebouwen. Naast academisch werk heeft Jaskiewicz een achtergrond in architectuur en stedenbouw en veel praktische ervaring met het ontwikkelen van experimentele architectuurprojecten, interactieve installaties en digitale ontwerptools.

Door: Nationale Onderwijsgids