Overijssel geeft extra steun voor jongeren op de arbeidsmarkt in coronatijd

Als je jong bent en net van school komt, is het vaak al lastig genoeg om aan een baan te komen. Ook is het voor scholieren lastig om een stageplek te vinden. De corona-uitbraak en de -maatregelen maken het nog eens extra lastig. De provincie Overijssel komt met twee nieuwe regelingen om jongeren een goede start te kunnen geven op de arbeidsmarkt, gericht op het in dienst nemen van pas afgestudeerde jongeren in het midden- en kleinbedrijf en het aanbieden van stage- en leerwerkplaatsen. Dit meldt de provincie Overijssel.

MKB-bedrijven die een hbo- of universitair afgestudeerde jongere in dienst nemen kunnen een subsidie ontvangen van 10.000 euro. Voor het aanbieden van een stage aan een mbo-scholier kan 1.500 euro worden aangevraagd voor begeleiding. Voor begeleiding van een persoon die een beroeps begeleide leerweg (leerwerkplaats) volgt kan 5.000 euro subsidie worden aangevraagd. Voor beide laatste categorieën geldt een maximum van twee subsidies per ondernemer. De subsidieregelingen passen naadloos in het advies van het Centraal Planbureau om ondernemers die jongeren aannemen te ondersteunen bij de loonkosten.
 

Vijfpuntenplan

De twee regelingen zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de arbeidsmarkt te laten herstellen uit de crisis. Dit zogeheten Vijfpuntenplan bestaat naast de maatregelen gericht op jongeren uit projecten en regelingen op gebied van scholing, aanleren van nieuwe technieken (digitalisering, verduurzaming), begeleiding van werk naar werk en het aanleren van basis vaardigheden (taalonderwijs). Voor de twee nieuwe regelingen gericht op jongeren stelt de provincie 1,2 miljoen euro beschikbaar.
 

Slimme en schone economie

De provincie Overijssel werkt aan slimme en schone ondernemers en een krachtige regionale economie. Hierbij past een innovatief bedrijfsleven dat invulling geeft aan de maatschappelijk opgaven van vandaag, zoals verduurzaming, digitalisering en sociale inclusiviteit. Ook in tijden van minder economische groei en krimpende werkgelegenheid is het belangrijk dat bedrijven zich blijven ontwikkelen. Voldoende en goed opgeleide vakmensen zijn hiervoor een belangrijke voorwaarde.
 
Door: Nationale Onderwijsgids