Studenten en starters: ‘Familie en kinderen zijn belangrijker dan een carrière’

Een familie stichten met kinderen, vinden studenten en starters het belangrijkst om te bereiken in het leven. Op de vierde plaats staat carrière maken. Jezelf persoonlijk ontwikkelen, waardering en betekenisvol werk leveren, zijn het belangrijkst in een (toekomstige) baan. Dit meldt Qompas.

Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 2400 studenten en starters naar hun verwachtingen en ervaringen met de arbeidsmarkt. Het onderzoek is van Qompas, een bedrijf dat is gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling. De starters zijn onderverdeeld in werkzoekenden en maximaal drie jaar werkenden. In het jaarlijks terugkerende onderzoek zijn dit keer ook de effecten van corona meegenomen. 
 

Prestatiedruk en slapeloosheid 

De druk en stress onder studenten en starters stijgt door corona: 83 procent ervaart prestatiedruk. De helft van de studenten en twee op de vijf starters liggen ‘s nachts wakker vanwege gepieker. Werkzoekende starters ervaren in deze periode aanmerkelijk meer stress. Redenen voor die stress zijn onder meer: financiële druk, concurrentie van medestudenten en starters en studieschuld. 
 

Discriminatie op de arbeidsmarkt 

Bijna de helft (46 procent) van de studenten en starters met een niet-westerse migratieachtergrond wordt gediscrimineerd tijdens het sollicitatieproces. 42 procent van de studenten en starters lijkt anoniem solliciteren een oplossing. Opvallend is dat bijna de helft van de studenten en starters vindt dat vacatureteksten genderneutraal moeten zijn. 
 

Thuis werken; minder productief

Thuiswerken komt de productiviteit van studenten en starters niet ten goede Slechts vijf procent vindt zichzelf thuiswerkend productiever. Studenten zijn thuis minder productief dan starters (69 procent versus 54 procent).  
 
Door: Nationale Onderwijsgids