Mogelijk honderden nieuwe studentenwoningen in Utrecht Science Park

Onder de titel High Five wil Stichting Studenten Huisvesting (SSH) 800 tot 900 studentenwoningen bouwen in het Utrecht Science Park, bestaande uit zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden en (bijbehorende) voorzieningen. SSH wil deze studentenwoningen bouwen aan de Cambridgelaan, tussen de studentenwooncomplexen Johanna en Cambridge.

Het college van burgemeester en wethouders heeft groen licht gegeven om te onderzoeken of het mogelijk is deze studentenwoningen te realiseren. Samen met de gemeente en de Universiteit Utrecht start de SSH nu met de uitwerking van de onderzoeksvragen in een document, de zogeheten ‘bouwenvelop’ die de basis kan vormen voor een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie.
 
“Al jarenlang is de druk op de Utrechtse studentenwoningmarkt hoog; de bouw van betaalbare woonruimte voor studenten is daarom gewenst”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “De toevoeging van nieuwe woningen zorgt bovendien voor extra dynamiek en levendigheid in het Utrecht Science Park. Als er meer mensen wonen op het Utrecht Science Park, is het voor allerlei voorzieningen ook haalbaar om zich daar te vestigen.”
 
De nieuwbouw sluit volgens het college aan bij het Ambitiedocument Utrecht Science Park en de door het college vastgestelde ‘Uitgangspuntennotitie omgevingsvisie USP 2040’ ten behoeve van de nu in de maak zijnde omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park.
 
Door: Nationale Onderwijsgids