Piekopvang in Groningen voorbereid op internationale studenten

Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de coronacrisis kan de internationale instroom er anders uitzien dan eerdere jaren. Om goed voorbereid te zijn, hebben instellingen en organisaties ook dit jaar afspraken gemaakt over de piekopvang voor internationale studenten. Dit meldt gemeente Groningen.

Bij de start van het nieuwe collegejaar is er altijd sprake van een piekperiode. Nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Daarom is het nodig om voor deze piekperiode extra opvang voor aankomende studenten te organiseren. Op basis van prognoses van de RUG en HG voor studentenaantallen in studiejaar 2020 - 2021 is de capaciteit van de piekopvang geraamd op 100 bedden.  
 

Onzekerheden door corona

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheden, ook ten aanzien van de prognoses van de RUG en de HG. Non-EU studenten moesten zich in verband met een visumaanvraag voor 1 juli aanmelden, EU studenten kunnen zich tot 1 september aanmelden. Het aantal aanmeldingen wijkt op dit moment niet veel af van eerdere jaren. Echter studenten stellen het maken van een definitieve keuze, oftewel het inschrijven en betalen van collegegeld, wel enigszins uit. De onderwijsinstellingen monitoren de aanmeldingen gedurende de zomer.
 

Zo snel mogelijk kamers boeken

De internationale studenten worden door de RUG en de HG actief benaderd met de boodschap dat de onderwijsinstellingen in Nederland over het algemeen niet voor huisvesting zorgen. Studenten moeten zelf op zoek naar woonruimte. Hen wordt aangeraden om vroeg te beginnen en zo snel mogelijk de door de instellingen gereserveerde kamers via Stichting Studentenhuisvesting (SSH) te boeken. Daarnaast worden studenten en hun ouders gewezen op de website athomeingroningen.com met het particuliere kameraanbod, links naar informatieve pagina’s en praktische informatie. En op de website Ghuus.nl staan alle studenten- en jongerenwoningen van de woningcorporaties in Groningen.
 

Door: Nationale Onderwijsgids