Mbo’s & Saxion slaan handen ineen voor doorstromende student

Het ‘eerste 100-dagen programma’ gaat de doorstromende mbo-student van ROC van Twente, Graafschap College en Aventus helpen bij een goede start aan hogeschool Saxion. De partijen werken al enige tijd afzonderlijk en met elkaar aan het versoepelen van de doorstroom van mbo naar hbo. Met dit programma krijgen mbo-studenten de mogelijkheid om al vanaf juni 2020 aan de slag te gaan met taal en studievaardigheden, waarbij ze ondersteund worden door studentcoaches. Dit meldt Hogeschool Saxion.

In september starten naar verwachting enkele duizenden mbo-studenten met een vervolgstudie bij de hogeschool. Door de coronacrisis is het eerste 100-dagen programma in een stroomversnelling ontwikkeld om het studiesucces van de doorstromende student nu al te vergroten. Het programma helpt studenten om zich voor te bereiden op een hbo-opleiding en om de overgang van het mbo naar het hbo soepel te laten verlopen. Ook als studenten nog niet zeker weten of zij (tijdig) hun mbo-diploma gaan halen.  
 

Intensieve samenwerking tussen mbo en hbo

Door een nauwe samenwerking tussen het Toptraject, ROC van Twente, Graafschap College, Aventus en Saxion krijgen doorstromende studenten de kans om het mbo goed af te ronden en tegelijkertijd goed van start te gaan op het hbo.
 
Het gaat om alle mbo-studenten die de overstap naar het hbo maken, zowel de studenten met als zonder diploma. Bij de laatste groep geldt dat de studenten in staat worden geacht het mbo-diploma vóór 1 januari 2021 te halen. Hiervoor wordt een optimaal school- en studieklimaat gerealiseerd en indien nodig en mogelijk afspraken op maat gemaakt tussen mbo en hbo.
 

Studentcoaches, webinars en studieplatform

Centraal in het programma staat het (online) kennismaken met Saxion als onderwijsinstelling, binding, studievaardigheden en taal; factoren die de kans op studiesucces vergroten. Studenten worden hierbij gecoacht door een ouderejaars hbo-student. 
 
In juni vinden er webinars op het gebied van taal plaats. In deze webinars wordt aandacht besteed aan aspecten van taal die op het hbo van belang zijn. Om nieuwe hbo-studenten te ondersteunen bij studievaardigheden worden er wekelijks online studieplatforms georganiseerd, waarbij een studentendecaan samen met studenten aan de slag gaat om de hbo-studievaardigheden onder de knie te krijgen.
 

Aanmelden en meer informatie

Mbo-studenten, zowel met als zonder diploma, kunnen zich via de website van Saxion aanmelden voor het hbo-programma. Voor vragen kunnen studenten en ouders terecht bij projectleider Elke Tijhuis via e.m.tijhuis@saxion.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids