VVD en PvdA willen flexstuderen snel invoeren, LSVb verlengt pilot liever

VVD en PvdA willen dat het zogenaamde flexstuderen, dat nu nog als experiment loopt, uiterlijk in 2023 ingevoerd gaat worden. Bij flexstuderen betalen studenten per studiepunt in plaats van een jaar collegegeld. Hierdoor kunnen ze hun eigen studietempo bepalen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Sinds 2017 loopt er een zesjarige pilot met flexstuderen op de Universiteit van Amsterdam, Tilburg University, Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Utrecht. Studenten betalen per studiepunt iets meer dan 40 euro. Normaal gesproken betalen alle voltijdsstudenten collegegeld van ongeveer 2000 euro voor een heel jaar.
 

Voordelen flexstuderen

Flexstuderen stelt studenten in staat om hun eigen studietempo te bepalen. Dat is gunstig voor voltijdstudenten die naast hun studie ook ruimte willen vrijmaken voor andere activiteiten: bijvoorbeeld een baan, medezeggenschapsraden, studentenverenigingen, het opzetten van een eigen bedrijf of  mantelzorg. Maar ook voor degenen die om gezondheidsredenen een ander studietempo aan willen houden. De keuzevrijheid en de ontplooiing van de student komen hierdoor meer centraal te staan.
 
De pilot duurt nog tot en met 2023, maar VVD en PvdA willen dat alle studenten op alle universiteiten en hogescholen zo snel mogelijk het wettelijke recht krijgen om op deze manier te studeren. Hierover wordt vandaag gestemd in de Tweede Kamer. 
 

Opvallend: LSVb wil pilot eerst verlengen

Opvallend is dat de LSVb de invoering te snel vindt gaan. De studentenbond ziet liever dat de zesjarige pilot eerst verlengd wordt, omdat het experiment volgens hen te kleinschalig is om daar landelijke consequenties aan te verbinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids