Internationale studenten onzeker over studie in Nederland

De belangstelling van buitenlandse studenten om in Nederland te studeren is ondanks de coronacrisis nog steeds groot, maar dat betekent niet automatisch dat ze zich zullen inschrijven voor een studie in Nederland. Dat blijkt uit een enquête van internationaliseringsorganisatie Nuffic onder 941 potentiële studenten van buiten de EU. Studenten noemen beperktere financiële mogelijkheden en reisbeperkingen als hun voornaamste onzekerheden. Dit meldt Nuffic.

Dit collegejaar studeren er ruim 25.000 internationale studenten van buiten de EU in Nederland. De verwachting is dat dit aantal zal afnemen. Om beter inzicht te krijgen in de overwegingen van potentiële internationale studenten heeft Nuffic via Netherlands education support offices (Neso-kantoren) in 10 niet-EU-landen de ervaringen van deze groep bevraagd. 
 
Uit de uitvraag blijkt dat potentiële studenten nog steeds veel belangstelling hebben in studeren in Nederland: 80 procent van de respondenten geeft aan nog steeds interesse te hebben in een studie in Nederland. Tegelijk is het onzeker of studenten die wens ook omzetten in een definitieve aanmelding. Ongeveer een kwart denkt af te moeten zien van hun plannen om in Nederland te komen studeren. 40 procent wil niet afzien van een aanmelding, 36 procent twijfelt hier nog over.  
 
De potentiële studenten geven aan te maken te hebben met veel onzekerheden, die het maken van een beslissing niet makkelijk maken. Financiële onzekerheid wordt vaak genoemd. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld minder beursmogelijkheden, er is onzekerheid over het inkomen van student en ouder en spaargeld is in sommige gevallen minder waard geworden door waardedaling van valuta. Verder zorgen reisbeperkingen en het tijdig krijgen van een studievisum bij een substantieel deel van de potentiële studenten voor onzekerheid. De behoefte aan duidelijkheid is dan ook groot. 
 
De oplossing lijkt voor internationale studenten niet te liggen in het volledig online aanbieden van de studie - slechts één op de tien studenten geeft aan dat dit nu de voorkeur heeft ten opzichte van andere opties. Liever wachten studenten tot het moment dat ze weer fysiek onderwijs kunnen volgen op een Nederlandse campus. Een studie in hun thuisland wordt zelden als alternatief aangemerkt.  
 
Alle bevindingen van de enquête zijn terug te lezen in het rapport ‘How is COVID-19 affecting international students’ plans to study in the Netherlands’.
 
Door: Nationale Onderwijsgids