Genomineerden voor de LSVb-Scriptieprijs 2019 bekend

Woensdag zijn de genomineerden zijn voor de titel ‘beste scriptie van 2019’ bekendgemaakt. Uit tientallen inzendingen van studenten van de hogeschool en universiteit koos de jury drie kanshebbers. Op vrijdag 20 maart aanstaande reikt minister Ingrid van Engelshoven de prijs uit aan de winnaar in de Eerste Kamer. Dit meldt de LSVb.

De derde editie van de Hoger Onderwijs Scriptieprijs van de Landelijkse Studentenvakbond en ScienceGuide trok meer inzendingen dan ooit tevoren. Uit een sterk veld van inzendingen uit hbo en wo, bachelor en master heeft de jury bestaande uit Cisca Wijmenga (rector magnificus RUG), Monty Aal (vicevoorzitter LSVb), Aminata Cairo (lector Haagse hogeschool) en Sicco de Knecht (ScienceGuide) drie genomineerden gekozen.
 

Liza Gordin: Eerstegeneratiestudenten in Limburg

Dat er in Limburg relatief veel studenten de eersten zijn in hun familie die deelnemen aan het hoger onderwijs was bekend. Maar hoe deze studenten precies verdeeld zijn over de regio, en hoe zij , dat zat diep verscholen in datasets. Voor haar scriptie is Liza Gordin (University College Maastricht) diep de data ingedoken om bloot te leggen wat er schuilgaat achter de cijfers.
 

Daisy Dam: Feedback is fijn, maar je moet er wel om vragen

De overgang van het eerste naar het tweede leerjaar van de opleiding wordt vaak gekenmerkt door het vergroten van de autonomie van de student. Het is tijd om de student minder ‘aan de hand’ mee te nemen en voor een meer formatieve manier van handelen van de docent. Maar wat te doen als studenten zelf niet of nauwelijks vragen om feedback? Dat kan leiden tot onnodige vertraging en op termijn: studiestress.
 

Tessa Groen: De praktijk van ‘rankings’

We zien ze met vaste intervallen verschijnen, de internationale rankings van universiteiten en hogescholen. Maar wat gaat er schuil achter de afstandelijke en spreadsheetmatige vergelijkingen tussen kennisinstellingen? Tessa Groen (Maastricht University) besloot haar eigen praktijk – die van assistent bij Policy en Rankings – eens onder het vergrootglas te leggen met de vraag: wat voor effect hebben rankings nu eigenlijk op het beleid en het onderwijs van instellingen?
 

Eervolle vermelding

De jury erkent dit jaar nog twee scripties. Justin Slabbekoorn (Erasmus Universiteit) en het duo Sarah Dantchev & Michelle Huppertz (Zuyd Hogeschool) schreven goede scripties die de top drie net niet haalden. Slabbekoorn deed onderzoek naar de effecten van een goal-setting opdracht op het studiesucces van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. Dantchev en Huppertz onderzochten de ondersteuningsbehoefte van studenten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) op hun hogeschool.
 
Door: Nationale Onderwijsgids