Nieuwe lector Hanzehogeschool onderzoekt rol families bij langdurige zorg naasten

Binnen de huidige participatiesamenleving wordt steeds vaker een beroep gedaan op hulp en ondersteuning van familie en directe naasten in de zorg voor ouderen en mensen met chronische aandoeningen en/of fysieke of verstandelijke beperkingen. De effecten daarvan op families en de onderlinge relaties binnen families zijn groot, maar krijgen momenteel nog (te) weinig aandacht. Op maandag 2 maart wordt dr. Marie Louise Luttik door het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen officieel geïnstalleerd als lector Familiezorg. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen.

De lector Familiezorg richt zich op vraagstukken als: Wat betekent het als iemand in je familie ernstig ziek wordt of langdurig zorg nodig heeft? Hoe gaan families om met een dergelijke, nieuwe situatie? Wat gebeurt er in de onderlinge relaties? Hoe gaan ze om met verschil van mening? Wat verwachten ze van elkaar en van zorgprofessionals? Hoe zorgen families voor elkaar en wat hebben zij nodig om het vol te houden en tegelijkertijd zelf gezond te blijven? Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar evidence-based familiegerichte interventies, zoals ‘het familiegesprek’, dat families ondersteunt bij de zorg voor iemand die langdurige en/of intensieve zorg nodig heeft.
 

Over Marie Louise Luttik

Marie Louise Luttik is verpleegkundige, trainer Familiezorg en senior onderzoeker. Als verpleegkundige was zij lange tijd werkzaam in het UMCG. Na haar studie verplegingswetenschappen (1993) heeft zij een bijzondere staat van dienst opgebouwd op het gebied van het thema Familiezorg. In 2006 promoveerde zij aan de RUG op onderzoek naar de rol en belasting van partners van patiënten met hartfalen. In de afgelopen jaren ontwikkelde zij de programmalijn Familiezorg, waarbinnen inmiddels vier promovendi onderzoek doen. Haar missie als lector Familiezorg is om een bijdrage te leveren aan een meer systemische benadering van zorgsituaties waarbij er aandacht is voor de gezondheid en het welzijn van families die langdurig en intensief zorgen voor iemand in hun familie. 
 

Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek

De lector Familiezorg is verbonden aan het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen. Binnen dit lectoraat wordt de verbinding gelegd tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk in de gezondheidszorg. 
 
In de zorg voor mensen met intensieve en langdurige gezondheidsproblemen wordt steeds meer een beroep gedaan op de steun van familie en mantelzorgers. Tegelijkertijd zijn er ook steeds meer aanwijzingen dat families die daarmee te maken hebben, zelf risico lopen op stress, overbelasting en als gevolg daarvan gezondheidsproblemen. Overbelasting van mantelzorgers is een belangrijk maatschappelijk thema geworden en over de grote druk op familierelaties valt bijna dagelijks iets te lezen in de media 
 

Mini-symposium

Voorafgaand aan de installatie is er een mini-symposium over Familiezorg. Aan het woord komen Prof. Dr. Tiny Jaarsma, hoogleraar Verpleegkunde aan de Universiteit van Linkoping (Zweden), Jolanda van Zuydgeest, schrijver van het boek ‘een gouden gezin’ en Klaartje van Montfort, directeur Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg. In aansluiting op de sprekers tonen studenten en onderzoekers verschillende projecten en onderzoeken op het gebied van Familiezorg. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids