Studenten van NHL Stenden Hogeschool in actie tegen eenzaamheid
Studenten van de NHL Stenden Hogeschool presenteerden vorige week een lokaal actieplan over eenzaamheid. Hierin zijn adviezen opgenomen om de aanhoudende ‘trend’ van eenzaamheid te doorbreken. Dit actieplan is het resultaat van diverse denktanksessies tussen studenten, ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokkenen uit de gemeente Heerenveen. Deze denktanksessies waren onderdeel van het ‘Atelier Sociaal Domein: eenzaamheid’. Dit meldt gemeente Heerenveen.

Een groeiend probleem

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Ongeveer de helft van Nederland geeft aan zich eenzaam te voelen. Eenzaamheid kan iedereen treffen, maar komt met name voor bij ouderen (75+). Naar schatting zijn er in de gemeente Heerenveen ongeveer 4500 eenzame ouderen boven de 65 jaar. Deze groep blijft de komende jaren groeien. Daarnaast is eenzaamheid ook een groeiend probleem onder jongeren en kwetsbare groepen. Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven: het kan leiden tot afname van welzijn en welbevinden, ernstige lichamelijke en psychische problemen en een minder zinvol gevoel van leven.
 

Atelier Sociaal Domein

Het Atelier Sociaal Domein is een leeromgeving waarin verschillende disciplines vanuit het onderwijs, opdrachtgevers en direct betrokkenen samenwerken aan opdrachten. Dit resulteert in een lokaal actieplan. Het is een vorm van onderwijs die past bij de ontwikkelingen in de maatschappij en veel kennis en ervaring opleveren voor de studenten.
 

Eenzaamheid

De gemeente heeft opdracht gegeven aan het Atelier Sociaal Domein om het probleem van eenzaamheid binnen Heerenveen verder uit te diepen; wat is er al aan beleid, kennis, initiatieven en wat is er nog meer nodig om eenzaamheid terug te dringen en tegen te gaan? Hierin is intensief de samenwerking gezocht met ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokkenen uit de gemeente Heerenveen. Het opzoeken van samenwerkingsverbanden is essentieel om de ‘trend’ te doorbreken.
 

Lokaal actieplan

Van september tot januari werkten studenten wekelijks in Heerenveen aan het lokaal actieplan. De belangrijkste uitkomsten zijn het aanstellen van een aanjager en werkgroep ‘eenzaamheid’, het verhogen van zingeving bij de doelgroep, het taboe rondom eenzaamheid verkleinen en het meer bespreekbaar maken. De gemeente gaat onderzoeken of en hoe de uitkomsten tot uitvoering gebracht kunnen worden. En ook welke lokale samenwerkingen opgestart kunnen worden. Eind februari gaat een nieuwe lichting studenten verder met het lokaal actieplan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids