Normal_iso__logo

Het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ dat dinsdag is gepresenteerd,  is een startpunt voor een noodzakelijke dialoog over vernieuwingen in het Nederlandse onderwijs. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Steeds meer studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Daarnaast staat de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger onderwijs op de tocht.” Dit meldt het ISO.

De partijen AVS, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging Hogescholen, VSNU, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben voor het stuk de handen ineengeslagen. Het stuk overstijgt de belangen van sectoren en geeft een startpunt voor een discussie tussen iedereen die een hart heeft voor onderwijs: ouders, studenten, docenten en bestuurders. 
 
Want: het gaat al langer niet goed, waarschuwen de opstellers van 'Toekomst van ons onderwijs': de leesvaardigheid daalt, er is kansenongelijkheid, het beroepsonderwijs wordt ondergewaardeerd, er zijn te veel schotten waardoor we niet het maximale uit elk talent kunnen halen, er is gebrek aan waardering voor onderwijzenden. 
 

Doorlopende leerlijnen

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wijst op het hoger onderwijs. Uit het stuk blijkt dat de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger onderwijs onder druk staat doordat er steeds minder geld per student beschikbaar; men roept daarom op tot structurele investeringen. Voorzitter van het ISO Kees Gillesse: ”Wat voor ons centraal staat in deze discussie is ruimte voor jongeren om zich te kunnen ontwikkelen. Kijken naar doorlopende leerlijnen is daarvoor van groot belang.” 
 

Onder druk

Daarnaast blijkt uit het stuk dat leerlingen en studenten onder druk staan. Het Interstedelijk Studenten Overleg noemt hierbij ook factoren aan de rand van het onderwijssysteem. Kees Gillesse: “Een discussie over onderwijs moet ook gaan over bijvoorbeeld de verslechterde financiële positie van studenten. Dat levert druk op en beperkt de ruimte voor jongeren om keuzes te maken. We moeten binnen het onderwijssysteem zoveel doen als mogelijk, maar de oplossingen ook breder zien dan dat.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids