Normal_deltawerken_zeeland

Slechts 1 op de 3 vwo’ers blijft in Zeeland wonen na het eindexamen. De rest trekt weg naar de Randstad, of zoekt hun heil zelfs buiten de landsgrenzen. Dit meldt PZC.

In 2000 waren er circa 540 leerlingen die hun vwo-diploma behaalden in Zeeland. PZC kon 85 procent van hen traceren, en daarvan vulden 202 mensen een enquête in over hun leven na het vwo.
 
Daaruit blijkt dat twee op de drie Zeeuwse vwo’ers niet meer in Zeeland wonen. Voor veruit de meesten was het volgen van een studie de reden om weg te gaan uit Zeeland. Zij zochten daarna ook werk buiten de provincie. Er zijn maar weinig oud-Zeeuwen die overwegen terug te gaan naar Zeeland: bijna 40 procent van de mensen die buiten de provincie wonen, antwoordt resoluut ‘nee’ op de vraag of ze plannen hebben ooit nog eens te verhuizen naar Zeeland. Iets meer dan de helft antwoordt beleefd met ‘weet ik nog niet’.
 
De provincie Zeeland probeert het tij te keren en de hoogopgeleide mensen te behouden voor de provincie. Zo krijgen middelbare scholieren sinds een paar jaar een brief van het provinciebestuur waarin ze gefeliciteerd worden met hun diploma en tegelijkertijd daarbij de boodschap: vergeet Zeeland niet. Ook is er de Zeeuwse Connectie, een netwerk dat contact legt met ‘geëmigreerde’ provinciegenoten en Zeeuwse borrels organiseert buiten de provincie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids