Normal_maxima

Koningin Máxima was aanwezig bij de ondertekening van het MuziekAkkoord op de pabo van Hogeschool de Kempel in Helmond. Middels het MuziekAkkoord beloven 30 basisscholen in de gemeente Helmond dat zij structureel muziekonderwijs op hun eigen school willen realiseren, en waar nodig verbeteren. Dit meldt Rijksvoorlichtingsdienst.

Drie jaar geleden heeft deze pabo ervoor gekozen om zich sterk te profileren op het gebied van muziekonderwijs. Alle studenten volgen langdurige trainingen op het gebied van zang- en liedbegeleiding om zo hun vakinhoudelijke en vakdidactische competenties te verhogen. Ook werkt de school al enkele jaren nauw samen met de Academie voor Muziekeducatie van het conservatorium van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Studenten van beide opleidingen voeren gezamenlijk projecten uit waarin zij muziekconcepten ontwerpen. Daarnaast geven conservatoriumstudenten regelmatig gastlessen op de pabo en doorlopen studenten van beide opleidingen waar mogelijk hun stage in éénzelfde stageklas om van elkaar te leren.
 
Koningin Máxima is erevoorzitter van het project Méér Muziek in de Klas. Dit project heeft als doel dat alle basisschoolkinderen in Nederland muziekonderwijs krijgen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids