Normal_schoolverlaters__school__leren__studenten__leerlingen

Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van de opleiding van een student. Elke student krijgt een studieadvies aan het einde van het 1e studiejaar. Het advies kan negatief zijn. Een student moet dan stoppen met zijn of haar opleiding. Dit is het geval als de student niet genoeg studiepunten heeft en er geen bijzondere omstandigheden gelden. Dit meldt Rijksoverheid.

Regels rondom het BSA

De universiteit of hogeschool moet bij een bindend studieadvies met een aantal zaken rekening houden:
  • De student moet voldoende studiebegeleiding krijgen van de studentendecaan.
  • De student moet na het 1e semester een waarschuwing krijgen. De student weet dan dat er bij onvoldoende verbetering een negatief studieadvies zal komen.
  • Er moet gekeken worden naar uw persoonlijke omstandigheden, zoals een handicap, bijzondere familie-omstandigheden of lidmaatschap medezeggenschap.
  • De student heeft het recht om gehoord te worden.
 
Alle regels die gelden bij een BSA staan in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de desbetreffende opleiding.

 

Klacht studiebegeleiding of bezwaar tegen BSA

Wanneer een student ontevreden is over de begeleiding van de studie of over het studieadvies? Dan kan de student een klacht indienen bij de desbetreffende onderwijsinstelling. Vraag de opleiding naar het studentenstatuut.  Hierin staat wat gedaan moet worden bij een bezwaar tegen een bindend studieadvies. De student kan ook contact opnemen met de medezeggenschapsraad van de onderwijsinstelling.
 
Door: Nationale Onderwijsgids