Normal_flevoland

De nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere wordt een toonaangevend gebouw op het gebied van klimaatadaptatie (groen), duurzaamheid (warmte, energie, materialen), circulariteit en gezondheid. Dankzij een bijdrage uit het programma Almere 2.0 kunnen extra maatregelen hiervoor gerealiseerd worden. Dit meldt HEVO.

In het programma Almere 2.0 werken het rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere samen aan de kwalitatieve groei van de stad. De Flevo Campus, waar Aeres Hogeschool Almere in participeert, maakt deel uit van het programma. De Flevo Campus wordt een cluster van onderzoek, ontwikkelen, opleiden en ondernemen en versterkt daarmee de leer- en werkomgeving van de stad. HEVO is trots om aan deze prachtige ambitie te kunnen meewerken.
 

'GROENE LONG'

Aeres geeft de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere de titel 'Groene Long', vanwege de grote focus op duurzaamheid, circulariteit en gebruik van groen. Het gebouw wordt letterlijk van maaiveld tot dak een groen landschap en in het ontwerp wordt invulling gegeven aan de door de gemeente Almere gestelde kwaliteitseisen. De subsidie van het programma Almere 2.0 bedraagt €4,5 miljoen euro en is bedoeld om een deel van de extra maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie (groen), duurzaamheid (warmte, energie, materialen) , circulariteit en gezondheid te kunnen realiseren. Technische besluitvorming over deze middelen vindt plaats bij de programmabegroting van gemeente Almere en provincie Flevoland. In september 2019 wordt de omgevingsvergunning voor de bouw ingediend en in 2021 vindt de beoogde oplevering plaats.
 

ONDERWIJS, ONDERZOEK EN SAMENWERKING

De nieuwbouw van Aeres en het Innovatiepaviljoen van provincie Flevoland op het Floriadeterrein, vormen samen de fysieke start van Flevo Campus. De gebouwen versterken het profiel en de aantrekkelijkheid van de Flevo Campus en passen bij het ambitieniveau van de Floriade en de stadswijk. De Flevo Campus gaat fungeren als een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Studenten, onderzoekers en bedrijven gaan er samenwerken om te onderzoeken en te testen hoe de voedselvoorziening in groeiende steden kan veranderen en vernieuwen. Aeres Hogeschool Almere biedt daarbij onder andere opleidingen op het gebied van biologie, voeding & gezondheid, groene stedelijke ontwikkeling, geo media & design en duurzame bedrijfskunde. Daar komen nog opleidingen bij binnen de aandachtsvelden stedelijke voedselproductie, stedelijke voedselsystemen en voeding en gedrag. Ook wordt er aan de hogeschool veel praktijkonderzoek gedaan. 
 
De nieuwbouw van de hogeschool komt bij een van de ingangen van de Floriade Expo 2022. Er zal plaats zijn voor 900 studenten. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids