Normal_toets_examen_tentamen

Als het aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs ligt, kunnen hogescholen en universiteiten studenten een boete opleggen wanneer zij zich te laat inschrijven voor een tentamen. Het gaat om een boete van maximaal twintig euro per tentamen die Van Engelshoven wil opnemen in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). Dit meldt Mare, het Leids Universitair Weekblad. 

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden begon in 2014 al met het uitdelen van boetes. Destijds kregen studenten een boete van 75 euro voor het te laat inschrijven voor een tentamen. Voormalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs maakte daar snel een einde aan, omdat scholen en universiteiten geen vergoeding mogen vragen voor het maken van tentamens. De universiteit staakte met het uitdelen van boetes.

Te laat inschrijven = extra organisatie 

Later ging Bussemaker met VSNU, ISO en de LSVb om de tafel om toch een boete af te spreken. Immers, er komt flink wat extra organisatie kijken bij studenten met een te late inschrijving. Extra stoelen en tafels in tentamenzalen plaatsen betekent extra uitgaven, maar studenten hun kans op een tentamen weigeren wilden de hogescholen en universiteiten niet. Daarom is toen een boete van maximaal 20 euro per tentamen afgesproken. Minister Van Engelshoven wil dat nu wettelijk laten vastleggen in de Wet op het Hoger Onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids