Normal_geld_rekenmachine_belasting

De minister van Binnenlandse Zaken kwam vrijdag met plannen waardoor het meewegen van de studieschuld bij het verstrekken van een hypotheek makkelijker wordt. Hierdoor kunnen hypotheekverstrekkers de studieschuld van studenten makkelijker controleren. Kandidaat-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg Kees Gillesse: “De belofte van een sociaal leenstelsel wordt weer geschonden.” Dit meldt het ISO.

In haar brief aan de Tweede Kamer geeft minister Ollongren het belang aan van het meewegen van de studieschuld bij het verstrekken van een hypotheek. De hypothecaire sector zou de leningen het liefst BKR-registreren, waardoor hypotheekverstrekkers leningen van ex-student nauwkeurig kunnen monitoren. Om de sector tegemoet te komen, komt Ollongren nu met plannen om DUO de middelen te geven een verificatiedocument mee te geven aan ex-studenten. Een document dat hypotheekgevers veelvuldig op kunnen vragen bij die groep, waardoor studieschulden nog meer meegewogen kunnen worden wanneer iemand zijn eerste huis wil betreden. Kees Gillesse: “Deze mogelijkheid om een schuldverklaring op te vragen is simpelweg een verkapte BKR-registratie.”
 
Het ministerie van onderwijs heeft bij het invoeren van het leenstelsel beloofd dat de studieschuld buiten het BKR-register zou blijven, om ervoor te zorgen dat het onderwijs toegankelijk blijft. Nu wordt het voor hypotheekverstrekkers op een andere manier mogelijk om de studieschuld van studenten te registreren. Kees Gillesse: “We zien steeds meer negatieve gevolgen van het leenstelsel, door deze maatregel wordt het hoger onderwijs weer minder toegankelijk.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids