Logo_fontys

Docent Alex Schenkels heeft na een uitgebreide selectieprocedure een NWO-promotiebeurs voor leraren ontvangen. Deze beurs biedt docenten in Nederland ondersteuning bij het doen van promotieonderzoek. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9,5 miljoen euro beschikbaar voor deze promotietrajecten met als doel de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk en het werkveld. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. NWO beoordeelt en selecteert de aanvragen, dit jaar zijn er 26 gehonoreerd. Dit meldt Fontys.

Alex heeft de beurs gekregen voor zijn promotieonderzoek ‘Intensief islamitisch ouderschap? Tweede- en derde-generatie moslimouders in Nederland en hun positie in de ouderschapsdiscussie’. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek en Tilburg University. Partners in dit project zijn: de Islamitische psychologen en pedagogen praktijk IPEP, New York University Abu Dhabi, University College of London, Verwey Jonker, en het opvoedexpertise centrum EXPOO in Brussel.
 

Korte samenvatting van het onderzoek

Onderzoek wijst uit dat veel witte ouders uit de middenklasse een hoge druk ervaren om te voldoen aan de verwachtingen van de politiek, (sociale )media en opvoedexperts. In dit promotieonderzoek staat de vraag centraal hoe diverse ouders omgaan met de intensivering van ouderschap. Om deze vraag te beantwoorden wordt etnografisch onderzoek gedaan onder moslimouders met diverse achtergronden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids