Normal_fietsen_studentenstad_studenten

Vanaf 2020 krijgen Amsterdamse jongeren voorrang op jongerenhuurwoningen in Amsterdam. De voorwaarde: ze kunnen aantonen dat ze een binding hebben met deze stad. Dit meldt gemeente Amsterdam.

De Huisvestingswet biedt de mogelijkheid om bij toewijzing van huurwoningen voorrang te geven aan huishoudens met maatschappelijke of economische binding aan de regio. Maximaal 50 procent van de woningen kan met voorrang toegewezen worden aan woningzoekenden met regiobinding. Hierbinnen kan weer de helft (25 procent) met voorrang worden aangeboden aan inwoners met een binding aan de gemeente (lokale voorrang).
 
Amsterdam bouwde in de afgelopen vier jaar al 11.116 betaalbare studenten- en jongerenwoningen erbij. De komende vier jaar komen daar nog 10.500 woningen bij. Het gaat om tijdelijke én permanente woningen, zelfstandig en met gedeelde voorzieningen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids