Logo_surf_logo

De impact van praktijkgericht onderzoek op de samenleving kan nog groter worden door opgeleverde kennisproducten openbaar toegankelijk te maken. Op hogescholen gebeurt veel om praktijkgericht onderzoek zo open en toegankelijk mogelijk te maken. Het werk dat daarvoor wordt verricht, is echter niet altijd even zichtbaar. Dit meldt SURF.

In een serie vlogs laat SURF samen met verschillende hogescholen zien wat er voor en achter de schermen gebeurt om open science in het hbo mogelijk te maken. En natuurlijk wat dit oplevert. Onderzoekers, beleidsmedewerkers, bestuurders, ondersteuners en studenten laten zien waarom open science belangrijk is, wat de valkuilen of drempels zijn, wat de impact is op het onderzoek zelf en wat hun ambities voor de toekomst zijn. 
 
De vlogs zijn gemaakt in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, Saxion, Fontys, HAN en de Hanzehogeschool Groningen. De vlogs zijn te bekijken via: www.surf.nl/vlogs-open-science
 

SURF en open science

Samen met onderzoeksinstellingen maakt SURF de ICT- en onderzoeksinfrastructuren in Nederland geschikt en uitnodigend voor open science. Zo kan iedereen de mogelijkheden van open science ten volle benutten. Samen met NWO, KNAW, VSNU, Vereniging Hogescholen en NFU wordt het Nationaal Platform Open Science onderschreven.
 

Over SURF

SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen. Hierdoor beschikken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers onder gunstige voorwaarden over de beste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. SURF heeft zijn activiteiten onderbracht in drie werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara.
 
Door: Nationale Onderwijsgids