Logo_lsvb__studentenbond__logo

Vandaag maakt de jury van de hoger onderwijs scriptieprijs bekend dat Anne Klarenbeek (Saxion), Floris Berckel-Smit (Vrije Universiteit) en Toske Andreoli (Rijksuniversiteit Groningen) genomineerd zijn voor de LSVb-scriptieprijs 2019. Tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé, dat op 1 maart plaatsvindt in de Eerste Kamer, zal de prijs door Minister van Engelshoven worden uitgereikt. Dit meldt de LSVb.

Jaarlijks selecteert de jury bestaande uit vier experts uit het hoger onderwijs de beste scripties over het hoger onderwijs, geschreven door studenten uit hbo en wo. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en lid van de jury Carline van Breugel: “We vinden het belangrijk dat scripties over het hoger onderwijs op deze manier een podium krijgen. Studenten weten zelf vaak prima waar de pijnpunten zitten en hoe deze aan te pakken zijn, het is belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt. Met deze prijs willen we ervoor zorgen dat deze goede scripties niet onderin een lade verdwijnen om vervolgens nooit meer gelezen te worden.”

Genomineerden LSVB-scriptieprijs

Anne Klarenbeek schrijft in haar scriptie over de invloed van toetsen en feedback op de Engelse taalvaardigheden van studenten. Het onderzoek heeft geleid tot het formuleren van de behoeften van studenten en docenten, een concrete interventie en een duidelijke herijking van de leerdoelen versus de leerpraktijk bij de opleiding International Business and Management Studies.

Floris Berckel-Smit schrijft in zijn scriptie over in hoeverre de opkomst van New Public Management een verklaring is voor het ontstaan van corruptie in het hoger onderwijs. Dit doet hij aan de hand van de diplomafraude op Inholland in 2010. Hij constateert dat de bekostigingssystematiek leidde tot onbedoelde perverse (financiële) prikkels wat vervolgens resulteerde in perverse situaties: het alternatieve afstudeertraject.

Toske Andreoli schrijft in haar scriptie over wat het betekent om student te zijn in de huidige tijd. Aan de hand van verschillende bronnen ontleedt ze de huidige relatie tussen student en de hoger onderwijsinstelling. Het beeld dat daaruit opdoemt is van vervreemding en afstandelijkheid. Studeren is volgens Andreoli geen proces van ontplooiing meer, maar een van risicomijding.

Kritische scripties

Juryvoorzitter Sicco de Knecht is onder de indruk van de inzendingen van dit jaar. “Studenten schuwen er niet voor om politieke en soms persoonlijke thema’s aan te snijden en komen met verfrissende inzichten die je niet vaak leest. Er waren dit jaar bijvoorbeeld meerdere inzendingen over psychische klachten onder studenten en dat raakt je als jury toch. Ik vind het niveau en de mate van (zelf)reflectie dit jaar bijzonder hoog.”

Uitreiking hoger onderwijs scriptieprijs

Tijdens het VVD LSVb-onderwijscafé, dat op 1 maart in de Eerste Kamer plaatsvindt, zal de Hoger Onderwijs Scriptieprijs worden uitgereikt door Minister Van Engelshoven. De winnaar wint niet alleen een tablet, maar krijgt ook de kans om in gesprek te gaan over de scriptie met Minister Van Engelshoven.

Naast de uitreiking van de scriptieprijs zal deze middag een debat plaatsvinden tussen studenten en politici plaatsvinden over het leenstelsel, internationalisering en selectie. Onder andere Tweede Kamerleden: Harm Beertema (PVV), Paul van Meenen (D66) en Jasper van Dijk (SP) en Eerste Kamerlid Jopie Nooren (PvdA) zullen hierbij aanwezig zijn. Ook zal er een Q&A plaatsvinden met Minister Van Engelshoven.

Aanmelden voor het debat kan via deze link.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids