Normal_coins-1726618__340

Het kabinet is nog steeds verdeeld over de term ‘studievoorschot’. De helft van de Kamerleden vindt de term misleidend voor studenten, de andere helft niet. Na drie keer stemmen, blijft de term gehandhaafd. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Het vorige kabinet bezigde de term ‘studievoorschot’, toen het leenstelsel werd ingevoerd. Critici noemen het een eufemisme: de term zou misleidend zijn en de indruk kunnen wekken dat studenten het leengeld niet terug hoefden te betalen, terwijl dit wel het geval is. De Kamerleden Harry van der Molen en Frank Futselaar vroegen minister Van Engelshoven van Onderwijs daarom het woord niet meer te gebruiken.

Precies de helft van de Tweede Kamer is het met de indieners eens, de ander helft steunt minister Van Engelshoven, die de term wil blijven gebruiken omdat die nu eenmaal in de wet staat. Drie keer is gestemd, drie keer is er geen meerderheid voor of tegen het schrappen van de term ‘studievoorschot’. Daarom is het plan van tafel geveegd.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids