Normal_student_studeren_laptop_studieboeken

Voor het tweede jaar op rij reikt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) de Hoger Onderwijs Scriptieprijs uit aan de meest originele en relevante scriptie op het gebied van het hoger onderwijs. Vicevoorzitter van de LSVb, Carline van Breugel: “Het is jammer dat scripties vaak in een la belanden in plaats van dat ze actief gelezen en verspreid worden. Met deze prijs willen we studenten motiveren om kritisch na te denken over hun onderwijs en ervoor zorgen dat er daadwerkelijk iets met de resultaten gebeurd”. Dit meldt de LSVb.

Ieder jaar zijn er talloze studenten die een scriptie schrijven waarin het hoger onderwijs zelf wordt onderzocht. Deze onderzoeken gaan bijvoorbeeld over selectie in het hoger onderwijs, de psychische gezondheid van studenten of de organisatiestructuur van een hogeschool of universiteit. “De scripties geven vaak een uitgebreide analyse van de situatie op een bepaald thema in het hoger onderwijs,” zegt Van Breugel. “Doordat studenten zich zo verdiepen op één onderwerp hebben ze waardevolle ideeën over het verbeteren van het onderwijs, het is heel zonde als hier niets mee gebeurd.”

Vier experts uit het hoger onderwijs beoordelen de scripties. De jury bestaat dit jaar uit Anka Mulder (bestuursvoorzitter Saxion), Johannes van der Vos (beleidsadviseur Inholland), Sicco de Knecht (hoofdredacteur ScienceGuide) en Carline van Breugel (vicevoorzitter LSVb). 

Tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé dat op 15 februari plaatsvindt in de Eerste Kamer wordt de prijs uitgereikt. Daarnaast wordt de winnende scriptie als essay op ScienceGuide geplaatst en ontvangt de winnaar een tablet. Daar hoeft het niet op te houden. Zo ging de winnaar van de eerste scriptieprijs, Yvonne Rouwhorst, langs bij de minister om over haar onderzoeksresultaten te vertellen. Yvonne Rouwhorst: ”Het was een goed en open gesprek. En, ik heb al al meer uitnodigingen gekregen om over de inhoud van mijn scriptie te vertellen.” Van Breugel: “Yvonne heeft met haar scriptie het onderwijsveld aan het denken gezet. We kijken uit naar de inzendingen van dit jaar en het effect dat ze gaan hebben op het hoger onderwijs.”

Studenten kunnen deelnemen door vóór 5 november 2018 hun scriptie te mailen naar scriptieprijs@lsvb.nl, vergezeld van het cijfer en een samenvatting van de scriptie. De scriptie moet afgerond zijn in kalenderjaar 2018.

Meer informatie over de scriptieprijs staat op http://www.lsvb.nl/scriptieprijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids