Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) blijkt dat de instroom in het hbo van havisten met ouders in de bijstand is gedaald na de afschaffing van de basisbeurs. Het instroomniveau is zelfs lager dan voor de invoering van het sociaal leenstelsel. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De discussie rondom de effecten van het leenstelsel behoort nog lang niet tot het verleden, want wéér blijkt dat deze groep extra hard wordt getroffen. De minister moet daadkracht tonen en een einde maken aan de afname van toegankelijkheid in het hoger onderwijs.’’ Dit meldt het ISO.

Het onderzoek door het CBS is gedaan onder alle havo- en vwo-gediplomeerden van tien opeenvolgende jaren (2007-2016), en betreft 323.468 havo- en 431.774 vwo-gediplomeerden. Na de invoering van het leenstelsel is er een sterke daling te zien in de instroom van havo-gediplomeerden met ouders in de bijstand: slechts 73 procent van deze doelgroep schrijft zich in voor een studie aan een hogeschool. Vergelijkbare conclusies over de afname van de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met ouders met een lager inkomen kunnen worden getrokken uit andere grote onderzoeken (onder andere monitor beleidsmaatregelen en de doorstroommonitor) naar de effecten van genomen maatregelen in het hoger onderwijs die vorige maand zijn uitgekomen.
 
Studenten met ouders met een lager inkomen zijn niet de enige groep die hard worden getroffen. Ook studenten met een niet-westerse migratie achtergrond, eerste-generatie studenten en studenten met een functiebeperking verdienen extra aandacht. Over de hele linie is de toegankelijkheid van het onderwijs gedaald, wat vraagt om fundamentele veranderingen. ISO-voorzitter Tom van den Brink: "Het wordt tijd dat de minister forse maatregelen neemt die het hoger onderwijs weer toegankelijk maken voor iedereen. Studeren moet niet slechts iets voor de elite zijn.’’
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids