Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

Ook NHL Stenden Hogeschool start komend studiejaar met een zij-instroomopleiding voor de pabo. Met deze route, die zo’n 2 jaar duurt, wil de hogeschool het lerarentekort het hoofd bieden. Het initiatief is afkomstig van zestien schoolbesturen in Noord-Nederland. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Potentiële leraren die in aanmerking willen komen voor de verkorte studie moeten van tevoren een geschiktheidstest ondergaan. Als ze beginnen met de opleiding komen ze in dienst van een schoolbestuur en maken ze onder begeleiding meteen al uren voor de klas. Afhankelijk van de al aanwezige kennis moeten ze daarbij één of meerdere dagen naar school. Aan het eind van hun opleidingstraject worden de cursisten aan een bekwaamheidstest onderworpen. 
 

Lerarenopleidingen populairder

Er zijn inmiddels 20 aanmeldingen voor de verkorte pabo, en dat aantal zal naar alle waarschijnlijkheid nog groeien. Vooral mensen van wie het beroep door automatisering of door andere redenen is verdwenen, melden zich aan om de overstap naar het basisonderwijs te maken. Niet alleen is het nieuwe zij-instroomtraject in Noord-Nederland in opmars: ook de vierjarige pabo van NHL Stenden kent een studententoename van 16 procent.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids