Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is verantwoordelijk voor de studievertraging van een oud-student en moet daarvoor schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank bepaald in een tussenvonnis. De bachelorstudent Medische Hulpverlening had de studievertraging opgelopen doordat er te weinig stageplekken waren en stelde de HAN daarvoor aansprakelijk. Dit meldt de Gelderlander.

De rechtszaak was in 2016 aangespannen door 3 studenten van de in 2010 door de HAN opgestarte bacheloropleiding Medische Hulpverlening. Zij liepen studievertraging op en stelden de HAN aansprakelijk voor de schade die zij daardoor hebben geleden. De HAN zou namelijk niet op tijd hebben laten weten dat er niet genoeg stageplekken zouden zijn.
 
In het tussenvonnis oordeelt de rechtbank dat in elk geval één student in haar recht staat. Volgens de rechter hebben studenten die voor 2102 begonnen aan de opleiding nooit te horen gekregen dat er te weinig stageplekken zouden zijn. Hiermee heeft de onderwijsinstelling tegenover deze student niet voldaan aan haar zorgplicht die zij voor haar studenten heeft. Deze student ontvangt een nader te bepalen schadevergoeding.  
 
De HAN stelt dat de tweede student, die twee jaar later aan de opleiding is begonnen, wél tijdig voldoende is gewaarschuwd. Deze student betwist dat echter. Van de rechtbank krijgt de HAN ruimte om te bewijzen dat de school die student wel gewaarschuwd heeft. Daarna zal de rechtbank beslissen of de HAN ook tegenover hem aansprakelijk is. De schadevergoeding van de derde student is afgewezen: zij had wél stageplekken en rondde de studie zonder vertraging af. Toch wilde zij een schadevergoeding omdat zij zich gedwongen voelde na afloop nog een HBO-V opleiding te volgen. 
 
Ruim 50 studenten van de HAN zitten min of meer in hetzelfde schuitje als de drie studenten die de rechtszaak hebben aangespannen. Wat het tussenvonnis betekent voor deze studenten is niet duidelijk. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids