Normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Voor het experiment flexstuderen, waarmee hogeschool Windesheim in 2017/2018 is gestart, blijkt veel animo te zijn. Bijna 600 studenten van de hogeschool hebben zich inmiddels aangemeld voor het komende studiejaar, terwijl er maar plek is voor 250 studenten. Dit meldt Windesheim.

Het flexstuderen biedt studenten de kans om in hun eigen tempo te studeren. Ze hoeven dan niet het volledige collegegeld te betalen, maar betalen dan per studiepunt. Voor studenten die niet voltijd studeren of naast hun studie andere bezigheden hebben, zoals topsport, bestuurstaken of een eigen bedrijf, is deze regeling aantrekkelijk.
 
Dat bleek vorig jaar al, toen 330 studenten zich aanmelden in plaats van de 50 die verwacht werden. Naar aanleiding daarvan is het aantal toe te laten studenten aangepast van 100 naar 250. Met 600 aanmeldingen moet ook dit jaar weer geloot worden voor een plekje.
 
Windesheim startte het flexstuderen samen met de universiteiten van Amsterdam en Tilburg en de Hogeschool Utrecht. Het experiment duurt zes jaar. Uit een tussenevaluatie in maart is gebleken dat flexstuderen bijdraagt aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en dat het onnodige uitval van studenten tegengaat.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids