Logo_logo_windesheim

Het zogenaamde flexstuderen, waarbij studenten betalen per studiepunt, lijkt aan te slaan. Uit de proef van hogeschool Windesheim blijkt dat flexstuderen bijdraagt aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en dat het onnodige uitval van studenten tegengaat. Dit meldt Hogeschool Windesheim.

Sinds het studiejaar 2017/2018 is Windeheim een proef begonnen met flexstuderen. Hierbij betalen studenten per studiepunt in plaats van een vast bedrag aan collegegeld. Het doel van het betalen per behaald studiepunt is om studenten meer flexibiliteit te geven. Jongeren die voltijd studeren krijgen de gelegenheid om zich naast hun studie bezig te kunnen houden met bijvoorbeeld werk of zorg voor een naaste. Studenten die dan maar voor de helft aan vakken volgen, hoeven dus niet het volledige collegegeld voor een jaar te betalen.
 
Uit een tussenevaluatie van hogeschool Windesheim blijkt nu dat flexstuderen leidt tot minder uitval onder studenten. Collegevoorzitter Henk Hagoort: “De grote animo onder studenten en deze eerste bevindingen tonen aan dat we met dit experiment voorzien in een behoefte.” Voor het experiment hadden 330 studenten zich aangemeld, terwijl slechts 57 konden meedoen. De studenten gaven aan dat het kunnen combineren van werk of ondernemerschap en studie en gezondheidsredenen (studeren met een functiebeperking of chronische aandoening) belangrijke redenen waren om flexibel te willen studeren.
 
Komend studiejaar kan een tweede lichting studenten meedoen. Om het maximale uit het experiment te halen, heeft Windesheim de wens om het project uit te breiden naar eerstejaarsstudenten en deeltijdstudenten. Hagoort hoopt het ministerie van onderwijs een tussentijds instroommoment wil creëren, zodat andere instellingen ook mee kunnen doen aan de proef. Momenteel doen naast Windesheim de universiteiten van Amsterdam en Tilburg en de Hogeschool Utrecht mee.
 
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond LSVb zijn enthousiast over de resultaten bij Windesheim. Ze staan achter uitbreiding van de proef met flexstuderen pm zoveel mogelijk studenten de kans te geven hun studie succesvol af te ronden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids