Logo_avans-hogeschool-logo

Studenten en onderzoekers van Avans Hogeschool zetten zich de komende jaren in om Brabantse inloophuizen voor mensen die getroffen zijn door kanker te professionaliseren en bekender te maken onder patiënten, hun naasten en zorgverleners. Het project Connect4Cancer wordt mede mogelijk gemaakt door het CZ Fonds. Dit meldt Avans Hogeschool.

Inloophuizen, aangesloten bij Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO), bieden verschillende activiteiten voor kankerpatiënten en hun naasten, zoals zingen, wandelen, schilderen, massage en yoga. Er is gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en vrijwilligers bieden een luisterend oor.
 
Afgelopen maanden hebben studenten de eerste onderzoeken gedaan bij inloophuizen in ‘s-Hertogenbosch, Helmond, Veldhoven, Waalwijk, Tilburg, Breda en Roosendaal. Studenten Bedrijfseconomie en Accountancy hebben het financieel en maatschappelijk rendement van een van de inloophuizen in kaart gebracht. Uit deze eerste verkenning blijkt dat de zorg in het inloophuis en contact met lotgenoten niet alleen leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en leven, maar ook tot minder bezoeken aan huisartsen of specialisten, wat een kostenbesparing oplevert. 
 
Studenten hebben ook de behoeftes van verschillende patiëntgroepen onder de loep genomen. Activiteiten die nu al aangeboden worden, zoals bewegen en creatief bezig zijn, zorgen voor het verminderen van stress en een betere fysieke gesteldheid, waardoor behandeling beter aanslaat. Maar het aanbod sluit nu niet aan bij wensen van alle patiëntgroepen. Mannen bezoeken inloophuizen bijvoorbeeld minder vaak dan vrouwen. Zij blijken andere behoeftes te hebben. 
 
Ook jongvolwassen naasten en nabestaanden van kankerpatiënten komen weinig in inloophuizen. Uit onderzoek van Social Work student Emma Goevaerts blijkt dat zij de drempel om naar een inloophuis te gaan hoog vinden. Maar ze hebben wel behoefte aan een luisterend oor, wat ze niet altijd in hun omgeving vinden. Een online platform waar ze terecht kunnen, zou voor hen een oplossing zijn.
 
Om de dienstverlening te kunnen uitbreiden, is het belangrijk om de financiële situatie van inloophuizen te verstevigen. Studenten Commerciële Economie onderzochten hoe inloophuizen structureel fondsen kunnen werven. Ze deden aanbevelingen voor het oprichten van een fonds en het opzetten van een sponsormoment.
 
Vanaf september start een nieuwe groep studenten van verschillende opleidingen met vervolgonderzoeken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids