Logo_logo_nhl_stenden_nieuw

Om een lerend netwerk van inspirerende leidinggevenden uit het onderwijs in Noord-Nederland te creëren, start NHL Stenden Hogeschool vanaf september 2018 met de eerste bekostigde Master Educational Leadership (MEL) in Nederland. “De aanleiding om deze masteropleiding te starten in Noord-Nederland is de groeiende vraag vanuit de praktijk”, vertelt NHL Stenden projectleider Jarig Komrij. "Deze master richt zich op ontwikkeling van zowel mens en organisatie, zodat zowel docent als leerling zich toekomstbehendig kunnen ontwikkelen." Dit meldt NHL Stenden.

Enige bekostigde master

Een mastertitel wordt steeds meer een must voor leidinggevenden in het onderwijs.  De master Educational Leadership van NHL Stenden is de enige bekostigde master van Nederland. Dat betekent dat studenten het lagere wettelijk collegegeld betalen wanneer ze voldoen aan de voorwaarden. Daarmee is de hogeschool de bakermat voor onderwijskundige leidinggevenden met een eigen gefundeerde visie op onderwijs, die in staat zijn om op basis van nieuwe, internationale inzichten hun team te inspireren. 
 

Focus op nieuw leiderschap

NHL Stenden kent een van de grootste opleidingen tot leraar Basisonderwijs van Nederland, inclusief een internationale en academische pabo, een uitgebreid palet van eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen, diverse masteropleidingen en een directe verbinding met zes bijbehorende lectoraten. "Een masteropleiding voor leidinggevenden in het onderwijs ontbrak nog", legt Jantine Kuijpers, directeur Academie Primair Onderwijs uit. “Scholen en hun besturen hebben behoefte aan mastergekwalificeerde school- en teamleiders. Het huidige onderwijs vraagt nieuw leiderschap, waarin verbinden, analyseren, onderzoeken en vormgeven van nieuwe ontwikkelingen essentiële vaardigheden zijn."
 

Onderwijs van de toekomst

In afstemming met alle onderwijssectoren in Noord-Nederland heeft NHL Stenden deze vaardigheden vormgegeven in een toekomstgericht competentieprofiel, dat centraal staat binnen de masteropleiding. Jantine Kuijpers: “De master richt zich op de lange termijn ontwikkelingen in Noord-Nederland. We streven naar de opbouw van een lerend netwerk tijdens en na de studie. We bespreken en belichten onderwerpen uit de diverse praktijkcontexten, zodat er nieuwe inzichten en handelingsrepertoires ontstaan. Daarmee leggen we de basis voor het onderwijs van de toekomst.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids