Normal_rug__universiteit_groningen__academiegebow

De SP-fractie in Groningen vindt dat er strengere regels en sancties tegen studentenvereniging Vindicat moeten komen. De partij wil dat de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen al hun banden met Vindicat verbreken. Dit melden Dagblad van het Noorden en RTV Noord.

Dinsdag werd bekend dat er in december opnieuw een student is mishandeld door twee andere leden van Vindicat. Hiervan is geen melding gedaan, ondanks de gedragscode die is ingevoerd na eerdere geweldsincidenten binnen Vindicat. 
 
De SP vindt het opschorten van de accreditatie niet meer voldoende en wil strengere maatregelen. “Wat de SP betreft is de uitspraak van de rector en het feit dat Vindicat niet zelf aangifte van mishandeling heeft gedaan, tekenend voor de ernstig verziekte cultuur bij de studentenvereniging.” 
 
Ook wil de SP dat er iets gedaan moet worden aan het interne rechtssysteem bij Vindicat. Dat zou het doen van aangifte ontmoedigen. Verder is de partij bang dat de berichtgeving rond de vereniging het positieve imago van de stad schaadt.
 
PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul heeft over het nieuwe Vindicat-incident vragen gesteld aan onderwijsminister Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij wil weten of deze laatste misstand ertoe moet leiden dat de RUG definitief de banden met Vindicat verbreekt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids