Normal_geld__euro

Tienduizenden studenten krijgen jaarlijks flinke boetes van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) omdat er onduidelijkheid bestaat over de datum van afstuderen. De studenten denken tot het einde van het collegejaar ingeschreven te staan, maar worden ongemerkt eerder uitgeschreven door de school. Hierdoor ontvangen ze te lang studiefinanciering en een OV-studentenkaart en worden ze vervolgens beboet door DUO. Dit meldt consumentenprogramma Radar.

Volgens Radar zijn er zo’n 21.600 ex-studenten die te laat hun OV-chipkaart opzeggen vanwege onduidelijkheid over de afstudeerdatum. Radar onderzocht dit omdat studente Katherine Ausma bij het programma aanklopte. Zij kreeg een boete van ruim 900 euro omdat ze volgens DUO al afgestudeerd was toen ze nog als student ingeschreven stond bij DUO. Ausma toonde aan dat ze nog stage had gelopen na de officiële afstudeerdatum volgens DUO. Na haar stage kreeg ze ook pas haar diploma. Maar DUO bleef bij die datum omdat haar school deze datum had doorgegeven en deze niet wilde veranderen.
 
Advocaat Caspar Janssens van Kneppelhout & Korthals advocaten vind het een taak van de onderwijsinstelling om studenten te informeren als er een andere einddatum wordt gehanteerd dan in de onderwijsovereenkomst is vermeld. Om te voorkomen dat studenten in dezelfde situatie terecht komt als Katherine heeft hij nog een aantal tips. “Vraag bij de onderwijsinstelling na op welke datum je onderwijsverplichtingen zijn afgelopen en vraag goed door op welke datum je diploma wordt gedateerd. Als je een onbevredigend antwoord krijgt of je krijgt helemaal geen antwoord dan kan je een klacht indienen bij de onderwijsinstelling zelf of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.”
 
GroenLinks heeft aangekondigd hierover Kamervragen te gaan stellen. De afstudeerdatum is iets wat door docenten en leerlingen gezamenlijk bepaald zou moeten worden, vindt Kamerlid Özdil. Hij vindt ook dat studentenreisproducten direct stopgezet moeten worden zodra de studie eindigt, zodat het boetesysteem overbodig wordt. Hoewel vervoerders het ontkennen, zijn er volgens deskundigen wel degelijk technische mogelijkheden om het reisproduct automatisch te stoppen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids