Normal_geslaagd_afgestudeerd_slagen_diploma
Vanaf nu kunnen burgers hun diplomagegevens ook raadplegen via MijnOverheid. Deze gegevens zijn opgenomen in het diplomaregister. Het diplomaregister is een online register dat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert. Dit meldt DUO.
 
DUO doet dit  in opdracht van het ministerie van onderwijs. Burgers die in Nederland een diploma hebben behaald, hebben via het diplomaregister de mogelijkheid een digitaal beveiligd uittreksel van hun diploma te downloaden. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van een diploma.
 
Het diplomaregister is een uitkomst voor mensen van wie het diploma verloren is gegaan, bijvoorbeeld door brand of diefstal. Met het uittreksel kan snel inzicht worden gegeven in welke diploma’s iemand heeft behaald. Werkgevers en onderwijsinstellingen hebben er ook baat bij: zij kunnen bij selectie en toelating snel nagaan of de diplomagegevens kloppen. Daarnaast draagt het diplomaregister bij aan  het bevorderen van digitale dienstverlening. Burgers hoeven gegevens die bij de overheid bekend zijn niet nogmaals aan te leveren. 
 

MijnOverheid

 
De diplomagegevens zijn te raadplegen via de persoonlijke omgeving in MijnOverheid. MijnOverheid is een website van de Nederlandse overheid waarmee burgers hun overheidszaken via het internet kunnen inzien. Steeds meer overheidsdiensten worden aangesloten op MijnOverheid. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids