Normal_yasamin

Dat blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van de Internationale vrouwendag verzamelden. Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51 procent) en van de werknemers is 56 procent in het hbo vrouw. Van alle hogeschoolbestuurders is 37 procent vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40 procent, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren. Dit meldt Vereniging Hogescholen.
 

Werk aan de winkel

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, riep ondanks deze hoopgevende cijfers in oktober 2017 op tot een diversiteitspact. Ook op het gebied van culturele diversiteit is er nog werk aan de winkel, want het lage aantal medewerkers met een migratieachtergrond in hogere functies in het hbo is laag. "Daarom streven we daarnaast naar een representativiteitseis voor medewerkers  met een niet-westerse migratieachtergrond van 20 procent in het hbo. Het zou mooi zijn als ook andere sectoren in het onderwijs dat voorbeeld volgen”, aldus de voorzitter.

Diversiteit van het hbo

De hogescholen doen het op het gebied van genderdiversity helemaal niet slecht: van 80 bestuurders in het hbo zijn er 30 vrouw. Met 37 procent vrouwen in colleges van besturen aan hogescholen doen vrouwen het dus zeer goed in vergelijking met het bedrijfsleven waar dat 11 procent is. Ook op andere niveaus binnen de hogescholen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd en ook het aandeel vrouwelijke lectoren is hoopgevend: 31 procent van de lectoren is vrouw.

Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017

Deze week werd de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 gepubliceerd, een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van minister Van Engelshoven. De conclusie van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 luidt dat het wettelijk streefcijfer voor vrouwen in de top niet effectief genoeg is en de commissie pleit daarom voor de invoering van een hard quotum.

In Nederland geldt sinds 1 januari 2013 een wettelijk streefcijfer. Bedrijven moeten streven naar een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw binnen de raad van bestuur en de raad voor commissarissen. Zodat raden van bestuur voor ten minste 30 procent bestaan uit vrouwen, of mannen. Het streefcijfer geldt voor alle bedrijven met meer dan 250 werknemers, een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro en activa met een waarde hoger dan 20 miljoen. Maar het streefcijfer is niet verplicht. Als het een bedrijf niet lukt, moet het in zijn jaarverslag uitleggen waarom het niet is gelukt. Het zogenoemde 'pas toe of leg uit-principe'. Het wettelijk streefcijfer geldt in ieder geval tot 1 januari 2020.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids