Normal_handen_schudden_samenwerking

Collegevoorzitter Dick Pouwels van HAS Hogeschool en vice chancellor David Llewellyn van Harper Adams University uit Edgmond in Groot-Brittannië ondertekenden vorige week, op 31 januari 2018, een strategische partnerovereenkomst waarmee zij officieel vastlegden de komende jaren nauw samen te werken. De ondertekening vond plaats tijdens een officieel bezoek van David Llewellyn aan HAS Hogeschool. Dat meldt HAS Hogeschool.

De samenwerking tussen HAS Hogeschool en Harper Adams University startte anderhalf jaar geleden al en richt zich op kennisuitwisseling op het gebied van onderzoek en onderwijs. De instellingen willen samen onderzoeksprogramma’s opzetten, docenten- en studentenmobiliteit stimuleren via gastlessen, excursies, stages en doorstuderen. Studenten van HAS Hogeschool worden bijvoorbeeld toegelaten tot de masterprogramma’s van Harper Adams. Ook ligt er een focus op het ontwikkelen van innovatieve projecten met het bedrijfsleven.

“HAS Hogeschool en Harper Adams hebben een vergelijkbare missie”, zegt David Llewellyn over de aanleiding voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. “Wij grijpen de mogelijkheid om onze samenwerking te intensiveren daarom met beide handen aan. Ook vanwege het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie is het belangrijk dergelijke lijnen te leggen. We kijken uit naar de gezamenlijke activiteiten waarmee we de agrofoodsector in onze beider landen kunnen ondersteunen.”

Pouwels zegt dat door de samenwerking niet alleen de krachten worden gebundeld, ook de sterke punten op het gebied van onderzoek en onderwijs vullen elkaar goed aan, waar zowel studenten als docenten veel baat bij hebben. Bij de samenwerking staat tevens het stimuleren van de ontwikkeling van toepaste oplossingen voor de internationale agrofoodsector op de agenda.

Bij het partnerschap is het lectoraat Business & Enterprise Development nauw betrokken. Lector Wim de Koning verwacht net als Pouwels dat de samenwerking positief is voor studenten van beide instellingen: "Ze krijgen de kans binnen uitwisselingsprogramma’s, stages en een masterprogramma enorm veel van elkaar te leren."