Normal_logopedie_taal_tos_taalontwikkeling_speciaal_onderwijs

88 pabo-studenten van het Saxion Enschede werken sinds begin deze maand mee aan het project ThuisTaal. De studenten gaan wekelijks aan de slag met het stimuleren van taalontwikkeling in vluchtelingengezinnen. Het project ThuisTaal is een samenwerking tussen de Overijsselse Bibliotheken, de Saxion Lerarenopleiding Basisonderwijs en nieuwkomersscholen. Dit meldt Rijnbrink.

Om toegang te krijgen tot de Nederlandse samenleving is het noodzakelijk dat vluchtelingen de taal leren. Wanneer zij de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, lopen zij een verhoogd risico op een taalachterstand. Kinderen die op jonge leeftijd al een taalachterstand oplopen, kunnen dit op latere leeftijd moeilijk inhalen. Met het project ThuisTaal slaan de Overijsselse Bibliotheken en de Lerarenopleiding Basisonderwijs van het Saxion Enschede de handen ineen om taalachterstanden en laaggeletterdheid binnen vluchtelingengezinnen te bestrijden, zodat iedereen volwaardig en zelfstandig kan meedoen in de samenleving.  
 
Een nieuwe taal leren gaat het snelst in je eigen omgeving. Daarom bezoeken de derdejaars pabo-studenten van het Saxion de vluchtelingengezinnen wekelijks op AZC Almelo en in Twentse gemeentes. Ze lezen de kinderen voor, praten over boeken, doen talige spelletjes en oefeningen en bezoeken samen met het gezin de Bibliotheek. De Nederlandse woordenschat van de vluchtelingenkinderen verbetert en het leesplezier neemt toe. Ook geven de studenten ouders handvatten om het voorlezen over te nemen en het taalgebruik te stimuleren.
 
ThuisTaal verbindt mensen met verschillende sociaal culturele achtergronden en zorgt voor wederzijds begrip. Vluchtelingengezinnen raken bekend met maatschappelijke voorzieningen zoals de Bibliotheek en vergroten zo hun sociale netwerk. Daarnaast krijgen ouders handvatten om hun kinderen zelf te stimuleren in hun taalontwikkeling. Pabo-studenten leren de thuissituatie van de vluchtelingenkinderen kennen en realiseren zich welke invloed een geïntegreerde thuis-school-aanpak heeft op de taalontwikkeling. Hierbij ontwikkelen zij materialen die thuis en op nieuwkomersscholen kunnen worden gebruikt. 
 
Een belangrijk vervolg op ThuisTaal is deelname aan de VoorleesExpress. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij het gezin thuis om voor te lezen en de taalontwikkeling nog meer te stimuleren. De vrijwilliger streeft er samen met de ouders naar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids