Normal_brood_kinderen_eten_lunch_ontbijt

Voeding verdient een prominente rol bij het bevorderen van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht ondersteunen het programma.

Diagnose Voeding & Gezondheid is een landelijk programma gestart door een coalitie bestaande uit Rabobank, BeBright, Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Jaarbeurs en Zilveren Kruis en wordt ondersteund door de kennisinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht. Door het starten van een open dialoog en het initiëren van innovaties met een maatschappelijke impact, beoogt de coalitie doorbraken te realiseren op de complexe vraagstukken rond het thema ‘voeding en gezondheid’.
 
"Samenwerking is nodig in een ecosysteem van partijen die bereid zijn tot actie en de inzet van kennis, kunde en kapitaal", aldus Philip J. Idenburg, oprichter van strategie- en innovatiebureau BeBright. Met Utrecht als landingsplaats, levert Diagnose Voeding & Gezondheid een bijdrage aan een vitaler en gezonder Nederland en stimuleert zij de economische groei en het innovatieklimaat.  
 
Het aantal mensen in Nederland met een chronische aandoening stijgt van ruim 8,5 miljoen in 2015 naar bijna 9,8 miljoen in 2040, aldus het RIVM. Naar verwachting verdubbelen de zorguitgaven tot 174 miljard euro in 2040. De toename van het aantal chronisch zieken leidt tot een verminderde arbeids- en maatschappelijke participatie. De tweedeling in de maatschappij wordt groter doordat chronische aandoeningen vaker voorkomen bij mensen met een lage opleiding en laag inkomen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids