Normal_geld_munt_1_euro

De uurlonen van recent afgestudeerde pabo’ers zijn in 2016 tot dichtbij het hbo-gemiddelde genaderd, zo geven hbo-alumni aan in de jaarlijkse HBO-Monitor. Waar de uurlonen voor pabo’ers jarenlang fors achterbleven bij het hbo-gemiddelde, in 2015 zelfs bijna 10 procent lager, betreft het verschil in 2016 nog maar 1 procent. Deze inhaalslag heeft zich bijna geheel voorgedaan in slechts één jaar tijd, en hangt waarschijnlijk (deels) samen met de relatief sterke verhoging van de cao-lonen in het onderwijs in 2016. Ook speelt de groeiende schaarste aan (bevoegde) leraren vermoedelijk een rol. Dit meldt HBO-Monitor.

Ook de pas afgestudeerde hbo’ers aan de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs lijken mee te profiteren van de groei in de cao-lonen en de toenemende schaarste. Tussen 2015 en 2016 groeide het (gemiddeld) uurloon voor vo-leraren met 4 procent. Hun lonen stegen daarmee minder snel dan de lonen van de pabo’ers (13 procent), maar vergelijkbaar met de groei van het totale hbo-gemiddelde (4 procent). Bovendien liggen de uurlonen van pas afgestudeerden aan de vo-lerarenopleidingen al meer dan 10 jaar fors boven die van het gehele hbo, sinds 2007 gemiddeld zelfs meer dan 10 procent.

Het is hierbij belangrijk om te benadrukken dat deze cijfers enkel betrekking hebben op de recent afgestudeerden aan het hbo. De resultaten zijn gebaseerd op basis van het jaarlijkse afgestudeerdenonderzoek HBO-Monitor. De HBO-Monitor vindt ongeveer anderhalf jaar na diplomering plaats en geeft aan de hand van een vragenlijst inzicht in de transitie van hbo naar arbeidsmarkt.

Meer informatie op www.hbomonitor.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids