Logo_zuyd_hogeschool_logo

Het Limburgse Zuyd Hogeschool doet mee in het samenwerkingsverband Positieve Gezondheid van de Provincie Limburg. Het College van Gedeputeerde Staten heeft het Plan van Aanpak Positieve Gezondheid voor de komende drie jaar gesteund met een bedrag van 765.000 euro. Limburg wil graag de eerste Positief Gezonde provincie in Nederland worden. Door de steun van het College is die wens iets dichterbij gekomen. Dat meldt Zuyd Hogeschool.

Het Plan van Aanpak Positieve Gezondheid gaat ervan uit dat zowel het zorgdomein als het sociale domein en daarnaast participatie, welzijn en welbevinden een gelijkwaardige positie krijgen. Voor dat welbevinden is het belangrijk om met plezier te werken, de dagbesteding zinvol te besteden, een fijne woonbuurt te hebben en maatschappelijk te participeren. Alleen een gezond lichaam is niet genoeg. De provincie Limburg en het Institute for Positive Health hebben het Plan van Aanpak en bijbehorend actiecentrum opgesteld in samenwerking met Zuyd Hogeschool, zorgverzekeraar CZ, GGD Noord-Limburg, GGD Zuid-Limburg en het Huis voor de Zorg.

Zuyd Hogeschool zal bijdragen door opleidingen en trainingen aan te bieden waarin de positieve gezondheidsfilosofie centraal staat. In de gezondheidszorgopleidingen van de hogeschool is de filosofie dat gezondheid meer is dan alleen een gezond lichaam al behoorlijk geïntegreerd.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids