Logo_logo_windesheim

Met haar boek Communicatie voor Accountants slaat docent Accountancy en onderzoekster aan hogeschool Windesheim Elina Bos een brug tussen twee werelden. Binnen de Accountancyopleidingen in Nederland is onvoldoende aandacht voor communicatie, stelt zij. Dat meldt Windesheim.

Met haar vandaag verschenen studieboek Communicatie voor Accountants speelt zij hierop in. Bos: "Accountancyopleidingen hebben veel aandacht voor de vakinhoud, kennis over de gedragscode en het toepassen van wet- en regelgeving, maar niet voor de geïntegreerde manier waarop je daarover communiceert en die kennis vertaalt naar gedrag. Dat zie je terug in de praktijk: accountants met goede communicatieve vaardigheden zijn schaars."

De afgelopen jaren heeft Bos uitgebreid onderzoek gedaan naar de reputatie van accountants en de diverse boekhoudfraudes van de afgelopen decennia, die het vakgebied geen goed hebben gedaan. Actieve, open en transparante communicatie is volgens Bos essentieel om het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer te (her)winnen en juist te versterken. "Maar dan moet je als accountancystudent wel handvatten krijgen om goed te communiceren", zegt Bos. "Juist omdat de meesten van hen hier van nature niet sterk in zijn. Onderzoeken bevestigen dit beeld: accountants weten onvoldoende hoe ze hun vakkennis moeten vertalen naar een juiste houding en gedrag."

Met haar boek Communicatie voor Accountants wil Bos een arm om de accountant heen slaan. "Het is een mooi vak, dat het verdient om het aanzien dat het had terug te verdienen. Dat vraagt om een sterkere kwaliteits- en leercultuur. Wie ben je en waar sta je voor? Wat zijn je toegevoegde waarden als accountant? Naast praktische communicatievaardigheden die iedere accountant moet beheersen, gaat het boek daarom ook over de vertaalslag naar reputatiemanagement: hoe draagt goede communicatie bij aan een betere uitvoering van je vak en daarmee aan de reputatie van het vakgebied?"

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids