Normal_copyright_stockfreeimages__overleg_studie_samenwerken_studenten

Voor studenten met een functiebeperking als autisme, ADHD of dyslexie kan het volgen van een stage een struikelblok zijn. Veel studenten vinden het lastig om hun beperking aan te kaarten en werkgevers weten niet altijd wat ze moeten doen. Dat meldt RTV Oost.

De zorgen over de moeilijkheden die deze studenten ervaren komen van decaan Bieleman van hogeschool Windesheim in Zwolle. Op haar school heeft 12 procent van de hbo'ers te maken met een functiebeperking. Volgens Bieleman hebben veel van deze jongeren al eens te maken gehad met negatieve ervaringen. Daarom is voor hen de drempel om er open over te praten behoorlijk hoog. Bovendien denken de studenten dat zij door hun beperking minder kans maken om aangenomen te worden. Een open houding brengt de jongeren een stuk verder, aldus de decaan. Anders lopen zij het gevaar later zonder werk te komen zitten.

Het tweede deel van de oplossing ligt bij de werkgevers zelf. Zij hebben veelal te weinig kennis over het omgaan met beperkingen. Ook blijkt er vaak onwetendheid te zijn over eventuele regelingen die kunnen worden toegepast.

Gelukkig zijn er ook voorbeelden waarbij de student en werkgever allebei open zijn en dus minder problemen ervaren. Nicole van der Veeken ,werkzaam bij Van Meijel automatisering, zegt erg tevreden te zijn over haar stagiair met autisme. Volgens haar presteren studenten met een functiebeperking op sommige gebieden zelfs beter dan jongeren zonder beperking. Bij haar bedrijf maakt het dus niet uit wie er komt stage lopen. Bieleman ziet dit verhaal als voorbeeld voor andere werkgevers.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids