Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

Studenten op hogescholen met bijvoorbeeld een functiebeperking krijgen fors minder financiële ondersteuning dat studenten op een universiteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De financiële ondersteuning is er voor studenten die vertraging oplopen in hun studie, door bijvoorbeeld zwangerschap, een functiebeperking of omdat studenten zich inzetten bij een studievereniging of studentenraad. Per student keren hogescholen gemiddeld 10,42 euro uit terwijl dit bij universiteiten 52,93 euro per student is. Dat meldt LSVb.

LSVb-voorzitter Stefan Wirken: "Het is belachelijk dat financiële vergoedingen voor studenten tussen hogescholen en universiteiten zo erg verschillen." Elke hogeschool of universiteit moet financiële ondersteuning bieden aan studenten met een functiebeperking, maar ook aan studenten die in de medezeggenschap zitten of studenten die een bestuursjaar doen. In de wet staan echter geen voorgeschreven hoogtes voor de bedragen. Sinds de invoering van het leenstelsel is er onduidelijkheid ontstaan over de hoogte van financiële ondersteuning. Voor het leenstelsel werd de financiële ondersteuning vaak gebaseerd op de hoogte van de basisbeurs. Sinds de afschaffing van de basisbeurs lopen de nieuwe bedragen uiteen van 100 euro tot 450 euro per maand. Wirken: “Er moet een duidelijke richtlijn komen voor de hoogte van de financiële ondersteuning van studenten, dit mag niet meer per hogeschool of universiteit fors verschillen.”

Uit eerder onderzoek van het Ministerie van Onderwijs bleek dat sinds de invoering van het leenstelsel minder studenten met een functiebeperking zijn ingestroomd in het hoger onderwijs. De verminderde instroom houdt niet alleen verband met de afschaffing van de basisbeurs, maar ook met de afschaffing van de Wajong-uitkering. Deze uitkering werd vervangen door een toeslag die per gemeente verschilt van 42 euro tot 340 euro per maand. Uit het onderzoek van de LSVb blijkt nu dat ook tussen hogescholen en universiteiten grote verschillen bestaan in de financiële ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Wirken: “Alle studenten met een functiebeperking hebben recht op dezelfde financiële ondersteuning, dit mag niet verschillen per gemeente of onderwijsinstelling”.

De LSVb zal nader in gesprek gaan met het ministerie om landelijke richtlijnen te realiseren. Zo mogelijk wordt anders de politiek opgeroepen om in te grijpen. 

© Nationale Onderwijsgids